Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
Bez-nazwy-33.jpg

KIERUNKI PRACY AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2022

KIERUNKI PRACY AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2022

„Posłani w pokoju Chrystusa”

Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

  1. REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE

Niezmiennie kierunkiem formacji członków Akcji Katolickiej w Polsce pozostaje Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. Niebawem rozpoczniemy trzecią częśd ogólnopolskiego programu na lata 2019-2022: „Eucharystia daje życie”. Kolejny rok liturgiczny, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu nosi tytuł Posłani w pokoju Chrystusazawiera tematykę skutków udziału wiernych we Mszy Świętej. Mottem biblijnym są słowa z Ewangelii Św. Jana: „Ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J6,57).

 

Czytaj więcej...

KIERUNKI PRACY AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2021

,,Zgromadzeni na świętej wieczerzy"

Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

  1. REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE 

Niezmiennie kierunkiem formacji członków Akcji Katolickiej w Polsce jest „Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022" z hasłem przewodnim „Eucharystia daje żvcie".

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy", to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu. Mottem roku 2020/2021 będą słowa: "Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba" (J.6,32). Jego zasadniczym celem będzie pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, lepszego zrozumienia symboliki i piękna sprawowanej liturgii, częstego uczestnictwa oraz usunięcie z przestrzeni sacrum Eucharystii tego, co ją zakłóca. 

 

Czytaj więcej...

KIERUNKI PRACY AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2019

W mocy Bożego Ducha Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

1.

REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE

Trwa   realizacja   wskazań Kościoła  w  Polsce  w  ramach dwuletniego Programu   duszpasterskiego

z hasłem przewodnim „Duch, który umacnia miłość...”. Program zaplanowano na lata 2017/2019.

W  pierwszą  niedzielą  Adwentu, rozpoczniemy  realizację hasła  drugiego  roku  duszpasterskiego

„W mocy Bożego Ducha”.

Czytaj więcej...

Kierunki pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2018.

JESTEŚMY NAPEŁNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa.
Kierunki pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2018.

 

  1. PROGRAM DUSZPASTERSKI KOŚCIOŁA W POLSCE

Dar i zadanie

W pierwszą niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce rozpocznie realizację nowego dwuletniego Programu duszpasterskiego Kościoła w naszym kraju, założonego na lata 2017/2019. Wpisano go w hasło „Duch, który umacnia miłość…”, które to zaczerpnięto z II Modlitwy Eucharystycznej o Tajemnicy pojednania.

Zasadniczym zadaniem pierwszego roku jego realizacji 2017/2018 pod hasłem „Napełnieni Duchem Świętym” będzie odkrywanie osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. W szerszy sposób spróbujmy zgłębić ujęcie sakramentu bierzmowania, poprzez który zostaliśmy obdarowani i uzdolnieni do podjęcia misji. Misji, która tak głęboko jest wpisana w istotę działalności Akcji Katolickiej.
W odniesieniu do obecności Kościoła we współczesnym świecie potrzebny jest nam czytelny i odważny zwrot w stronę Pięćdziesiątnicy, w której Duch Święty jawi się w funkcji uświęcania Kościoła. Nasza troska niech będzie nakierowana na budowanie prężnych wspólnot wiary z dojrzałym ujęciem „daru i zadania”. Według uzdolnień, charyzmatów i pełnionych funkcji wsparci na nowo odczytaną mocą Ducha Świętego podejmujmy dzieła apostolskie.

Przyjdź Duchu Święty i odnów w nas wszystkich sakrament umocnienia chrześcijańskiego, pomóż przyjąć i żyć Twoimi darami, pozwól „wypłynąć na głębię” (Łl 5,4).

Czytaj więcej...

Kierunki działania Akcji Katolickiej na rok 2017 r.

IDŹCIE I GŁOŚCIE
Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa.
Kierunki pracy Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2017.

WPROWADZENIE

W pierwszą niedzielę Adwentu, Kościół w Polsce rozpoczął realizację ostatniego etapu czteroletniego Programu duszpasterskiego Kościoła w naszym kraju, założonego na lata 2013 / 2017 „Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”.

Naszej misji w Kościele kierunek wyznaczać będzie hasło i szczególna zachęta „Idźcie i głoście”. Od sakramentu chrztu świętego jesteśmy posłani, aby głosić Chrystusa i dzielić się otrzymaną wiarą. Jako ludzie ochrzczeni wszyscy zostaliśmy wezwani do apostolskiego zaangażowania. Idźcie i wy do mojej winnicy (Mt 20, 3-4) to wezwanie Pana Jezusa skierowane jest do każdego człowieka, który przychodzi na świat. (…) nie przyszliśmy no świat, aby „wegetować”, aby wygodnie spędzić życie, (…) przyszliśmy z innego powodu, aby zostawić ślad, trwały ślad. Pójść drogami naszego Boga, który zaprasza nas, abyśmy byli politycznymi aktorami, ludźmi myślącymi, społecznymi animatorami – mówił papież Franciszek podczas czuwania modlitewnego w podkrakowskich Brzegach.

Czytaj więcej...

Kierunki działania AK w Polsce i Kalendarium na 2016 rok

 

Kierunki działania Akcji Katolickiej na rok 2016 r.

 

1. II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej był ważnym wydarzeniem w życiu naszego stowarzyszenia. Przenieśmy jego idee do diecezji i parafii. Dokonajmy podsumowania naszej lokalnej działalności w czterech, wyznaczonych przez kongres obszarach : społeczeństwa, rodziny, polityki i kultury i wyznaczmy zadania na przyszłość, kierując się potrzebami środowiska.

Czytaj więcej...

Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na 2015 rok

+ Marek Solarczyk

Krajowy Asystent Kościelny 

Akcji Katolickiej

 

 

Rozpoczynamy nowy rok duszpasterskiej troski, trwając w przygotowaniach do 1050. rocznicy Chrztu Polski i rozwijając żywe już we wspólnocie Kościoła, który jest w Polsce, dzieło Światowych Dni Młodzieży. Ubogaceni wstawiennictwem świętego Jana Pawła II odkrywamy nieustannie bogactwo życia wiary prowadzącej ku świętości.

Czytaj więcej...

na rok 2012/2013

Akcja Katolicka w Polsce

 Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na  2012/2013 rok

Hasło pracy formacyjnej i apostolskiej AK w PL: "Akcja Katolicka solą Kościoła”.

Motto biblijne:

„Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie." (Mt 5,13-16).

Czytaj więcej...

na rok 2011/2012

Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na 2011/2012 rok 

Hasło:Kościół naszym domem 

Motto biblijne:

„Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga, a wy jesteście uprawną ziemią Bożą, budowlą Boga. Dzięki udzielonej mi przez Boga łasce położyłem fundament jako zręczny architekt, ale buduje ktoś inny. Niech każdy jednak patrzy na to, jak buduje. Nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu, oprócz tego, który już został położony, a jest nim Jezus Chrystus” (1 Kor 3, 9-11).

Czytaj więcej...