Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
WszystkichswSieradz.jpg

Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia (2015-2016)

Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia rozpocznie się w całym Kościele katolickim w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia br. i potrwa do Niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2016.

 

Papieska bulla "Misericordiae vultus" zapowiadająca Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia

Ceremonia ogłoszenia papieskiej bulli odbyła się w wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, obchodzonej – na mocy decyzji św. Jana Pawła II z 2000 r. – w drugą Niedzielę po Wielkanocy. Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia rozpocznie się w całym Kościele katolickim w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 grudnia br. i potrwa do Niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata 20 listopada 2016.

Czytaj więcej...

Rok Wiary (2012 - 2013)

 

Kongregacja Nauki Wiary-Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary 

Papież Benedykt XVI –List apostolski w formie «motu proprio» PORTA FIDEI ogłaszający Rok Wiary

 

 11.10.2012 - 24.11.2013

Anno Fede„Nie możemy się zgodzić, aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem. Także współczesny człowiek, jak Samarytanka przy studni, może na nowo odczuć potrzebę pójścia, aby słuchać Jezusa, który wzywa nas do wiary  w Niego i zaczerpnięcia z jego źródła, wytryskującego wodą żywą.

Musimy na nowo odkryć smak karmienia się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół i Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami”

(Benedykt XVI, Porta fidei 3) Z tekstu wskazań duszpasterskich na Rok Wiary

 

Czytaj więcej...