Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
izb.jpg

Modlitwa członka Akcji Katolickiej

 Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której otrzymałem dar wiary i stałem się członkiem Twojego mistycznego Ciała Kościoła Świętego.

Dziękuję Ci Panie za powołanie mnie do apostolstwa i umacnianie mnie w nim. Dziękuję Ci Boże za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobrej Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. Przeżywam wielkość mego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Kościoła i Ojczyzny.

Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste, rodzinne, pracę, wypoczynek i całe życie społeczne. Ześlij, proszę światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty potrafił formować siebie i innych w duchu Ewangelii i nauki Kościoła Katolickiego. Spraw, bym apostołując w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, wiernym podjętym postanowieniom, gotowym do wyrzeczeń i wytrwałym w przeciwnościach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Matko Kościoła módl się za nami.

Święty Wojciechu módl się za nami.