Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
5dobr9.jpg

Modlitwa za papieża lub biskupa

 Boże, Pasterzu i Rządco wszystkich wiernych, wejrzyj łaskawie na sługę swego [imię papieża lub biskupa], którego ustanowiłeś pasterzem Kościoła, daj mu słowem i przykładem przyczynić się do dobra tych, którym przewodzi, aby razem z powierzoną sobie owczarnią osiągnął życie wieczne. Przez Chrystusa pana Naszego. Amen.

Służmy Bogu. Modlitewnik, Kraków 1980, s. 355.