Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
csad.jpg

POAK Parafii św. Wojciecha w Koninie

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Parafii św. Wojciecha powstał 30 sierpnia 1995 roku.

POAK Parafii św. Wojciecha w Koninie

 W pierwszym spotkaniu uczestniczyło 17 parafian: Halina Bryja, Irena Derkowska, Jerzy Jarzyński, Wojciech Jakubowski, Grzegorz Jarosławski, Franciszek Kowalski, Felicja Kubacka, Adam Makowski, Janina Pruska, Czesława Promis, Wanda Rogowska, Irena Szczepańska,  Stanisława Urbaniak,Kinga Włodarek, Józef Woźniak, Emilia Woźniak, Grzegorz Ziółkowski.

Na pierwszym spotkaniu Parafialnego Oddział  wybrano tymczasowe władze. Wybór władz tymczasowych. Przewodniczącym został Grzegorz Ziółkowski, zastępcą Emilia Woźniak, sekretarzem Halina Bryja, skarbnikiem Stanisława Urbaniak. Opiekunem powstającej Akcji Katolickiej w parafii został ks. prałat Zdzisław Rogalski.

POAK Parafii św. Wojciecha w Koninie

Tak o nas pisał 30 sierpnia 2005 roku

 Ks. Mariusz Budkiewicz

 Akcja Katolicka w parafii św. Wojciecha

 W bieżącym roku Akcja Katolicka Polsce, obchodzi 80-lecie swojego istnienia (24 XI 1930), a w naszej parafii 15-lecie (30 VIII 1995). Te rocznice stanowią doskonałą okazję do podsumowania dotychczasowej działalności formacyjnej i apostolskiej wspólnoty; niech pozwoli także, Akcji Katolickiej w naszej parafii, wytyczyć właściwe kierunki pracy na przyszłość, w oparciu o Ewangelię. Akcja znaczy przecież aktywność, która wyrasta z natury Kościoła i jest dostosowaniem do Jego dynamiki. Tak działa ta wspólnota od 15 lat w naszej parafii.

 

8 listopada 2000 r. miały miejsce drugie wybory do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha. Wybrany zarząd stanowili: prezes - Grzegorz Ziółkowski, z-ca prezesa - Emilia Woźniak, sekretarz - Halina Bryja, skarbnik – Stanisława Urbaniak, członek zarządu - Irena Krzyżaniak. Komisja rewizyjna: Urszula Wąchnicka, Franciszek Kowalski, Sylwester Tararuj.  Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej w naszej parafii był nadal ks. prałat Zdzisław Rogalski.

 Nowe tysiąclecie otworzyło się przed Kościołem niczym bezgraniczny ocean, na który mamy wypłynąć licząc z Chrystusem. Dlatego też na progu nowego milenium chrześcijaństwa członkowie Akcji Katolickiej z własnych funduszy i poddali renowacji przykościelny krzyż misyjny, który został poświęcony 23 kwietnia 2001 r. oraz ufundowali haftowane obrusy na ołtarz w naszej świątyni. Dodać należy, że prace renowacyjne począwszy od zakupienia dębowego drewna, po wstawienie krzyża w zabetonowane kotwie przez dźwig było inicjatywą tylko Akcji Katolickiej.

 Stopniowo działalność stowarzyszenia zaczęła wykraczać również poza granice parafii. 20 października 2001 goszczono w naszej wspólnocie reprezentantów Diecezjalnego Zarządu Akcji Katolickiej (Do Zarządu Diecezjalnego należą wszyscy prezesi parafialni). W dniach 23-25 listopada 2001 przedstawiciele oddziału parafialnego Akcji katolickiej z parafii św. Wojciecha wraz z ks. prałatem Zdzisławem Rogalskim udali się do Poznania na  Pierwszy Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Polsce.

 Tego roku odbyły się pielgrzymki zorganizowane przez wspólnotę do następujących miejsc:  Licheń, Skulsk (27 III), Poznań – Cytadela (7 IV), Gniezno, Lednica (28 IV), Włocławek, Rychwałd, Gietrzwałd, Stoczek Warmiński, Święta Lipka  (3-5 V), Wilno, Troki, Kowno, Szawle (30 V – 5 VI), Częstochowa (17 VI), Częstochowa, Dębowiec, Komańcza, Dukla, Leżajsk (22 -25 VI), Częstochowa, Piekary Śląskie, Góra św. Anny, Prudnik (9-12 IX). Ponadto w każdy ostatni piątek miesiąca odbywały się pielgrzymki do Sanktuarium św. Krzyża w Słupcy.

 W 2002 r. na mapie pielgrzymek organizowanych przez Akcję Katolicką znalazły się: Słupca, Poznań, Górka Klasztorna, Świnice Warckie i Głogowiec, Obory, Włocławek – Grunwald – Gietrzwałd – Święta Lipka – Obory, Niepokalanów, Góra Kalwaria, Kodeń, Częstochowa, Kalwaria Zebrzydowska – Kraków.

 Przykładowo, podczas spotkań formacyjnych w 2002 r. wygłoszono i omówiono następujące referaty: „Kontemplacja Chrystusa zgodnie z przesłaniem Bóg jest Miłością” – referowała Halina Bryja, „Poznawanie Jezusa Chrystusa wiarą” – Emilia Woźniak,  „Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła” – Teresa Dębowska, „Tożsamość katolika świeckiego – tożsamość członka Akcji Katolickiej” – Irena Krzyżaniak, „Wiara i religijność, a współczesne problemy Polaków” – Grzegorz Jarosławski, „Odpowiedzialność świeckich za państwo i solidaryzm społeczny” – Grzegorz Ziółkowski, „Rodzina pierwszym polem ewangelizacji” – Józef Zielkowski, „Kościół wobec życia społecznego – gospodarczego” – Krzysztof Okoński. Ponadto Akcja Katolicka czynnie wspierała bibliotekę parafialną i prowadziła czytelnię prasy katolickiej.

 Tego roku rekolekcje Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha w dniach 22-23 lutego 2002, odbyły się w kościele św. Leonarda w Słupcy.

 Mając na uwadze duchowe jakie niosło to stowarzyszenie w parafii, biskup Bronisław Dembowski, 22 listopada 2002 r., przekazał Prezesowi Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Wojciecha w Koninie Grzegorzowi Ziółkowskiemu, upoważnienie do podejmowania działań zmierzających do tworzenia Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej w całym regionie konińskim diecezji włocławskiej.

 W tym czasie po parafiach w diecezji peregrynował obraz Jezusa Miłosiernego. Dlatego też na pierwszym spotkaniu w 2003 r. postanowiono, że w każdą niedzielę tego roku przed mszą św. o godz. 10.00 członkowie Akcji Katolickiej będą odmawiali Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

 W dniach 14-19 lipca 2003 r. miały miejsce pierwsze półkolonie dla dzieci z rodzin wielodzietnych zorganizowane przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w parafii św. Wojciecha.

 Dla upamiętnienia srebrnego jubileuszu pontyfikatu Jana Pawła II, z inicjatywy Akcji Katolickiej zbudowano kapliczkę Matki Bożej Różańcowej na Osiedlu Glinka. Na ten cel, 15 września 2003 r., Zarząd Akcji Katolickiej wyasygnował  kwotę  500 zł. Pozostałą  potrzebną sumę złożyli liczni darczyńcy. Poświęcenia figury 16 października 2003 r., przy pokaźnym udziale parafian, dokonał  ks. prałat Zdzisław Rogalski.

 5 listopada 2003 r. odbyło się ostatnie spotkanie Akcji Katolickiej z ks. Zdzisławem Rogalskim, który niespodziewanie zmarł 17 listopada 2003 r. w Meksyku podczas diecezjalnej pielgrzymki kapłanów do Sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe. Ceremonia pogrzebowa w parafii odbyła się 8 grudnia 2003 r. Nowym asystentem Akcji Katolickiej został ks. prałat Józef Wysocki. Na spotkaniu 10 marca 2004 r. omawiano kwestie związane z założeniem parafialnego ośrodka „Caritas” dla niesienia pomocy potrzebującym.

  Drugie półkolonie dla 50 dzieci z rodzin wielodzietnych prowadzone przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej odbyły się w dniach 19-24 lipca 2004 r.

 Gdy w październiku 2004 r. papież Jan Paweł II ogłosił rok Eucharystii, poszczególni członkowie wspólnoty, począwszy od 26 października 2004 r. w każdą środę od godz. 7.30 do 18.00 adorowali Najświętszy Sakrament w kaplicy adoracji.

 W dniu 24. 09. 2005 Akcja Katolicka w parafii św. Wojciecha obchodziła jubileusz 10-lecia założenia. Przypomnijmy! Pierwsze założycielskie spotkanie oddziału parafialnego odbyło się 30 sierpnia 1995 r. Obchody jubileuszowe rozpoczęto uroczystą dziękczynną mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył jej ks. dziekan Henryk Włoczewski wraz z parafialnym asystentem Akcji Katolickiej ks. prałatem Józefem Wysockim. Homilię wygłosił diecezjalny asystent Akcji Katolickiej ks. Zbigniew Cabański. Kaznodzieja podkreślił, że członkowie wspólnoty winni być zawsze dyspozycyjni w życiu parafii, społeczeństwa i osobistym do pełnienia woli Bożej.

 11 października 2005 r. odbyły się nowe wybory do Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Wybrany zarząd stanowili: prezes – Mariola Rakiewicz, z-ca prezesa – Franciszek Kowalski, sekretarz - Halina Bryja, skarbnik – Urszula Wąchnicka, członek zarządu - Irena Krzyżaniak i Grzegorz Ziółkowski. Do Komisji rewizyjnej zostali wybrani: Teresa Dębowska, Maria Łukasiewicz, Irena Derkowska.  Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej w parafii został w dalszym ciągu ks. prałat Józef Wysocki. Ponadto p. Mariola Rakiewicz decyzją biskupa Wiesława Meringa została powołana na funkcję diecezjalnego prezesa Akcji Katolickiej. Tego roku odbyło się 11 pielgrzymek  zorganizowanych przez sekcję pielgrzymkową Akcji Katolickiej.

 Podczas spotkania Krajowego Instytutu oznaczono główne cele, które dotąd starają się wcielać członkowie Akcji Katolickiej:

 Modlitwa brewiarzowa i różańcowa;     Codzienne lektura Pisma Świętego;     Udział w niedzielnej mszy św.;Systematyczna spowiedź;      Modlitwa za kapłanów;      Udział w rekolekcjach i dniach skupienia;      Udział w pielgrzymkach;      Studium Magisterium kościoła(nauczania Papieży, Episkopatu Polski idd.);      Troska o ubogich w parafii.