Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
radz34.jpg

Słowo ks. Asystentów

Słowo wstępne do publikacji „Być solą ziemi"

Bp Mariusz Leszczyński

Warszawa-Zamość, 16 kwietnia 2012 r.

Słowo wstępne do publikacji „Być solą ziemi"  

„Być solą ziemi" - to hasło najbliższego roku  duszpasterskiego Kościoła w Polsce, którego realizację

w I Niedzielę Adwentu (2 grudnia br.) podejmie także Akcja Katolicka.

Jezus do swoich uczniów mówił: „Wy jesteście solą ziemi... Wy jesteście światłem świata... Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie" Mt 5, 13-16).

Sól, która jest świeża i zachowuje właściwy sobie smak, jest symbolem uczniów Jezusa, pociągających innych do Boga dzięki żywej wierze i świadectwu swego życia.

„Być solą ziemi" - to nadawać życiu ludzkiemu odpowiednią wartość, uszlachetniać je dobrem, miłością, prawdą i pokojem oraz chronić przed utratą godności. To zadanie jest obowiązkiem wszystkich uczniów Jezusa, a wśród nich członków Akcji Katolickiej. Kontekst dla tej misji jest dziś wyjątkowo trudny. Arcybiskup Józef Michalik, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski: mówi: „Nigdy w Polsce, a może i na całym świecie, soi było takiego momentu, jaki jest dzisiaj, że Kościół po raz pierwszy potrzebuje świeckich do tego, żeby uratowali dziedzictwo wiary, żeby je przekazali. Musi się

obudzić rzesza, nie elita, ale rzesza elit. Wszyscy chrześcijanie muszą być elitą i to we wszystkich sprawach (...). Trzeba ratować godność Polaka. Trzeba ratować zdrowy patriotyzm, czyli miłość do pięknego ojczystego języka, do kultury" (Przemyśl, katedra. Msza św. za Ojczyznę, 11 XI 2011).

W obliczu tych wyzwań nawiązać trzeba do cennych wskazań Kardynała Stanisława Ryłki, Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich, który zaleca:

 l/ pilną potrzebę pogłębiania przez katolików świeckich tożsamości chrześcijańskiej przez osobiste doświadczenie Chrystusa,

2/ odwagę w głoszeniu zasad ewangelicznych w życiu społecznym i

3/ postawienie Boga w życiu osobistym na pierwszym miejscu

(por. Przemówienie do Rady Ruchów Katolików Świeckich przy Konferencji Biskupów Słowacji, 12 II 2012).

Niech członkowie Akcji Katolickiej uczynią przedmiotem swojej refleksji bogate w treści materiały formacyjne, przygotowane przez zespół Księży Asystentów pod kierunkiem Księdza Profesora Tadeusza Borutki, za które wyrażam im serdeczną wdzięczność.