Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
osiec1.jpg

Na lata 2012 - 2013

 Program duszpasterski „Być solą ziemi” - na rok 2012/2013

"W ramach wyznaczonych przez uniwersalne i niepodważalne zasady jedyny program Ewangelii musi się nadal ucieleśniać – jak dzieje się od początku – w historycznej rzeczywistości każdej wspólnoty kościelnej. Właśnie w Kościołach lokalnych można określić konkretne elementy programu – cele i metody pracy, zasady formacji i doskonalenia duszpasterzy i ich współpracowników, sposoby poszukiwania potrzebnych środków – dzięki którym orędzie Chrystusa może docierać do ludzi, kształtować wspólnoty, głęboko na nie oddziaływać poprzez świadectwo o wartościach ewangelicznych, składane także w życiu społecznym i kulturze. Usilnie zachęcam zatem Pasterzy Kościołów partykularnych, aby z pomocą różnych środowisk Ludu Bożego z ufnością wytyczali etapy przyszłej drogi, uzgadniając zamierzenia poszczególnych wspólnot diecezjalnych z Kościołami sąsiednimi oraz z całym Kościołem powszechnym".

/Jan Paweł II, List apostolski "Novo millennio ineunte", Libreria Editrice Vaticana 2001./

 

Program duszpasterski „Być solą ziemi” - na rok 2012/2013  jest ostatnią częścią trzyletniego programu „Kościół domem i szkołą komunii”. Poprzednie to:

 2010/2011 – „W komunii z Bogiem”,

2011/2012 – „Kościół naszym domem”,

2012/2013 - „Być solą ziemi”.

 Mottem programu duszpasterskiego „Być solą ziemi” są słowa:

 „Wy jesteście solą ziemi, a jeśli sól utraci swój smak, to czym go przywrócić? Nie przydaje się na nic! Wyrzuca się ją z domu i ludzie będą po niej deptać” (Mt 5,13).

 

Oddają one istotę celów realizacji programu, którymi są:

 

- rozbudzanie ducha apostolskiego wiernych świeckich

- formowanie wiernych zdolnych do czynnego zaangażowania się w przemianę świata

- uwrażliwianie na najbardziej potrzebujących.

 W programie duszpasterskim „Być solą ziemi” na rok 2012/2013 zostały zaakcentowane również priorytety pastoralne, takie jak:

 - odkrywanie powołań do ewangelizacji

- chrześcijańskie świadectwo małżeństw i rodzin

-  wspólna troska wierzących o przekaz wiary młodemu pokoleniu z akcentem położonym na bierzmowanie

- zaangażowanie na rzecz misji

- solidarność z prześladowanymi za wiarę w Chrystusa

- troska o chrześcijański charakter niedzieli

- umacnianie i rozszerzanie działalności Parafialnych Zespołów Caritas.

Realizacja programu rozpocznie się od Adwentu ( od 2 grudnia 2012 roku).

 

„Być solą ziemi” – prezentacja programu duszpasterskiego