Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
Bez-nazwy-33.jpg

na rok 2021

KIERUNKI PRACY AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE NA ROK 2021

 

,,Zgromadzeni na świętej wieczerzy"

Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa

 

  1. REALIZACJA PROGRAMU DUSZPASTERSKIEGO KOŚCIOŁA W POLSCE

 

Niezmiennie kierunkiem formacji członków Akcji Katolickiej w Polsce jest „Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022" z hasłem przewodnim „Eucharystia daje żvcie".

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy", to tytuł programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na kolejny rok liturgiczny, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu. Mottem roku 2020/2021 będą słowa: "Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba" (J.6,32). Jego zasadniczym celem będzie pogłębienie wśród wiernych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, lepszego zrozumienia symboliki i piękna sprawowanej liturgii, częstego uczestnictwa oraz usunięcie z przestrzeni sacrum Eucharystii tego, co ją zakłóca.

 

Formacja

Pomocą pozostaje nauczanie Benedykta XVI, a zwłaszcza adhortacja apostolską „Sacramentum caritatis" oraz list Jana Pawła li o świętowaniu Niedzieli. Nasz Święty Patron zauważa w nim, że niedzielna Eucharystia jest najważniejszym wydarzeniem w każdej parafii i dlatego też tak ważne jest formowanie świadomości wiernych o potrzebie świętowania niedzieli, jako "Dnia Pańskiego" a nie tylko czasu wypoczynku i oderwania od innych zajęć.

Jak co roku, w jednolitej formacji pomogą nam opracowane pod kierunkiem ks. prof. Tadeusza Borutki materiały formacyjne. Zachęcamy prezesów DIAK do podjęcia organizacji rekolekcyjnej formacji dla swoich struktur parafialnych. Ważne pozostaje zgłębiane aktualnych dokumentów Kościoła. Polecamy dokumenty papieża Franciszka: Instrukcję, Nawrócenie duszpasterskie wspólnoty parafialnej w służbie misji ewangelizacyjnej Kościoła oraz nową encyklikę „Bracia wszyscy". W akcyjnej pogłębionej formacji niech znajdzie również swoje szczególne miejsce patron roku św. Józef, którego ogłoszenia dokonał papież Franciszek z okazji 150 rocznicy ogłoszenia przez bł. Piusa IX św. Józefa patronem Kościoła powszechnego.

 

Zadania członków Akcji Katolickiej

Dalsze wskazania nakreślonego programu duszpasterskiego Kościoła, zachęcają nas członków Akcji Katolickiej do wytrwałego pogłębienia formacji liturgicznej. Jako członkowie Akcji Katolickiej z otwartością przyjmujemy wskazania w podejmowanej posłudze:

  • jak najczęstsze osobiste uczestnictwo w Eucharystii, nie tylko w niedzielę,
  • przygotowanie oprawy liturgicznej Eucharystii zgodnie ustalonymi normami,
  • występujemy z pomocą innym osobom pragnącym zaangażować się w oprawę liturgii,
  • Eucharystię celebrujemy z zachowaniem jej piękna i zachowania sacrum,
  • dajemy świadectwo w rodzinie i parafii świętowania niedzieli, szczególnie młodemu pokoleniu,
  • bierzemy czynny udział w tworzeniu pozaliturgicznej oferty parafialnej dla całej wspólnoty, poprzez

świętowanie niedzieli w wymiarze religijnym i kulturalnym niedziele Akcji Katolickiej, - organizujmy niedziele oraz drzwi otwarte Akcji Katolickiej,

 

  1. CHRZEŚCIJAŃSKI KSZTAŁT PATRIOTYZMU

 

Świętując 100 lecie niepodległości Polski

Rok 2021 zakończy obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. W historii Górnego Śląska, każdy następujący po 1918 rok był kolejnym etapem na drodze do częściowego powrotu do Rzeczypospolitej. W 1919 r. wybuchło pierwsze Powstanie Śląskie, w 1920 drugie, a w 1921 r. miał miejsce plebiscyt oraz trzecie Powstanie Śląskie, które wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. Na czele powstania stał Wojciech Korfanty, działacz chrześcijańskiej demokracji. Walki trwały dwa miesiące, a najbardziej zacięte boje toczono o Górę Świętej Anny. Przyniosło ono korzystniejszy dla Polski podział Śląska.

W 2021 roku przypada 230. rocznica Konstytucji 3 Maja, która to, jako pierwsza w Europie i druga na świecie Konstytucja, kodyfikowała prawa obywatelskie i szacunek dla demokracji. Jako Akcja Katolicka przez lata organizujemy i włączamy się w wydarzenia, projekty i liczne inicjatywy patriotyczne. Zachęcamy by nadal zajmowały one w naszej działalności miejsce szczególne.

 

  1. UMACNIANIE I ROZWÓJ STOWARZYSZENIA

Ili Kongres Akcji Katolickiej w Polsce

Założyciel Akcji Katolickiej w Polsce kard. August Hlond zachęcał nas członków do podejmowania zjazdów. Po kongresach w Poznaniu i Krakowie przychodzi czas na Warszawę. Tam właśnie podejmujemy organizację Ili Kongresu Akcji Katolickiej w Polsce, którym to połączymy obchody 90-lecia powołania Akcji Katolickiej w Polsce oraz 25-lecia odrodzenia jej struktur w powojennej Polsce. Jako przygotowanie duchowe podejmiemy wiosną warsztaty szkoleniowo-formacyjne, podczas których będziemy poszukiwać perspektyw i szans rozwoju dla naszego Stowarzyszenia. Wszystkim polecamy bogate nauczanie kard. Augusta Hlonda skierowane bezpośrednio do Akcji Katolickiej. Aktualność i potrzebę powrotu do założonych dla AK zadań i celów zauważył św. Jan Paweł li, dlatego też, upomniał się o powrót do działalności Akcji Katolickiej w Polsce. Apostolstwa, które pozostaje nadal jako publiczne i urzędowe Kościoła a jego znamienną cechą jest życie eucharystyczne, cześć dla NM Panny oraz kult św. Patronów, Jana Pawła - papieża oraz Wojciecha - męczennika.

 

Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński

W oczekiwaniu na uroczystości beatyfikacyjne sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia, Akcja Katolicka trwa na modlitwie oraz podejmuje ciągłe odkrywanie nauczania, które po sobie pozostawił. Ustanowienie przez Sejm RP roku 2021 Rokiem Kardynała, staje się kolejną do tego motywacją. Niech wzorem dla nas będzie jego odwaga i bezgraniczne zawierzenie Maryi.

 

PODSUMOWANIE

Kard. August Hlond w orędziu do Akcji Katolickiej napisał: ,,Jak święte i rozlegle jest Boskie posłannictwo Kościoła, tak szerokie i uświęcone są dziedziny życia Akcji Katolickiej. Dostosowując się do warunków i uwzględniając potrzeby bieżącej chwili, ma Akcja Katolicka wprowadzać Chrystusa w życie jednostki i w rodzinę, w powikłane zagadnienia i formy nowoczesnego życia zbiorowego i we wszystkie czynniki cywilizacji chrześcijańskiej". W ślad za tym usłyszeliśmy znane nam: ,,Idźcie naprzód z nadzieją" - św. Jan Paweł li. Prowadzenie działalności apostolskiej i wskazana nam droga niech będzie dla nas impulsem, by podjąć nowy zaciąg ludzi świeckich i dążyć z wytrwałością do szerzenia wiary. Pamiętajmy, by zacieśniać współpracę w seminarzystami i nowo powołanymi proboszczami. Tylko wspólnie zgromadzeni, czerpiąc moc z Eucharystii, możemy rozpocząć nową wiosnę Kościoła i iść z nadzieją w przyszłość.

 

Króluj nam Chryste!

 W imieniu Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej

t Mirosław Milewski  Krajowy Asystent Kościelny                              Urszula Furtak  Krajowy Asystent Kościelny

Warszawa, 30 stycznia 2021r.