Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
osiec1.jpg

   Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2014

Niosąc w naszych sercach szczerą wdzięczność za owoce zakończonego Roku Wiary rozpoczynamy z nadzieją nowy rok duszpasterskiej troski, wpisany w liturgiczne doświadczenie tajemnic Zbawienia. Przygotowując się do 1050 rocznicy Chrztu Polski i wielkiego dzieła Światowych Dni Młodzieży w Krakowie pragniemy odnowić w sobie doświadczenie Mocy Boga prowadzącego nas przez wiarę i chrzest do świadectwa. Jakże wielką radością, ale i wyzwaniem jest oczekiwanie na dzień kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Jego osoba stanowi potwierdzenie zwycięstwa Boga w życiu i poprzez życie pokornego ucznia.

 

Ufam, że Boże dary, jakie były naszym udziałem w Roku Wiary pomogą nam w jeszcze bardziej dojrzały i duchowo mocniejszy sposób złożyć wyznanie: Wierzę w Syna Bożego. Na tym fundamencie ma być budowana nasza chrześcijańska postawa, która nieustannie jest weryfikowana przez otaczający nas świat. Warto wraz z Apostołem Piotrem potwierdzić: „Ty masz Słowa Życia Wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga“ (J 6,68n). Opierając się na Mocy Zbawiciela i podejmując oddaną troskę o naszą wiarę pragniemy z oddaniem podjąć życie wspólnoty Kościoła, która ma stawać się coraz wyraźniejszym znakiem obecności i zwycięstwa Bożej Prawdy i Miłości we współczesnym świecie. Niech to będzie czas pielęgnowania w nas ŚWIATŁA CHRYSTUSOWEGO, aby swoim blaskiem oświecało ścieżki współczesnego człowieka.

Żywię szczerą nadzieję, że zaprezentowane materiały pomogą wszystkim członkom Akcji Katolickiej w Polsce z pełnym oddaniem podjąć wielkie wyzwanie poprzez które będziemy głosić, że: KOŚCIÓŁ MA MÓJ GŁOS. Tylko wówczas, gdy zachowamy pełną oddania wrażliwość i odpowiedzialność za naszą wspólnotę wiary, nasze życie będzie czytelnym głosem odkrywającym bogactwo Bożej Świętości, Wierności i Miłości.

+ Marek Solarczyk

 

                                                                                        Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej

Formacja

 1. Propagowanie nauczania Ojca Świętego Franciszka oraz przeciwstawianie się instrumentalnemu traktowaniu jego słów i wypaczaniu ich treści przez media.
 2. Wprowadzanie w życie nauczania bł. Jana Pawła II jako przygotowanie i dziękczynienie za dar kanonizacji.
 3. Organizowanie spotkań formacyjnych dotyczących tematyki :

- niebezpieczeństwa związane z ideologią gender,

- in vitro – zagrożenia w aspekcie duchowym i medycznym,

- promowanie rodziny, która jest miejscem przekazywania życia i wychowania w wierze,

- rola i miejsce świeckich w Kościele – w kontekście hierarchiczności, posłuszeństwa i odpowiedzialności za Kościół.

Modlitwa

 1. Prowadzenie comiesięcznej modlitwy za Kościół prześladowany i o pokój na świecie.
 2. Kontynuowanie modlitwy w intencji parlamentarzystów, aby godnie, w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne oraz z poszanowaniem chrześcijańskich wartości pełnili powierzone im przez naród zadania.
 3. Modlitewne wspieranie inicjatyw podejmowanych na rzecz świętowania niedzieli.

Sprawy organizacyjne

 1. Wypracowanie zasad sprawnego przekazywania informacji i materiałów z Krajowego Instytutu AK, do Parafialnych Oddziałów stowarzyszenia.
 2. Systematyczne organizowanie spotkań dla liderów Akcji Katolickiej z Parafialnych Oddziałów.
 3. Umacnianie współpracy z ruchami i organizacjami istniejącymi w parafii.
 4. Stworzenie przy Diecezjalnym Instytucie AK grupy doradców (np. prawnika i innych specjalistów), celem konsultacji w zakresie treści i formy stanowiska DIAK, w sprawach dotyczących diecezji.
 5. Przygotowanie materiałów promocyjnych AK (np. rollup) według wzoru przekazanego przez KIAK,
 6. Oddelegowanie skarbnika lub wskazanej przez niego osoby na szkolenie skarbników.