Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
csad.jpg

Na lata 2013 - 2017

   Biskupi zgromadzeni na 357 zebraniu plenarnym KEP zadecydowali, że nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce realizowany będzie pod hasłem: „Od wiary i chrztu do świadectwa”.

Głównym celem nowego programu jest przygotowanie wiernych na 1050 rocznicę chrztu Polski, która wypada w 2016 r. Abp. Stanisław Gądecki mówi: "chcemy, by wspomnienie historycznego wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi, jakim było przyjęcie chrztu przez naszych pierwszych władców, stało się impulsem do odnowienia i umocnienia naszej wiary"

Program duszpasterski na cztery lata: od 2013 do 2017 r. „Od wiary i chrztu do świadectwa”.     

   W ramach czteroletniego programu duszpasterskiego poszczególnym latom liturgicznym towarzyszyć będą konkretne tematy oraz hasła.

                                                                                                                        

Hasło na rok 2013/14 brzmi: " Wierzę w Syna Bożego", natomiast  symbolem jest świeca i światło. Temat roku ma na celu ożywienie wiary w Jezusa Chrystusa, której On od nas oczekuje.

Nowy program duszpasterski rozpocznie się z początkiem Adwentu, 1 grudnia 2013r. 

 

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupiobecni na 363. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawiew dniu 8 października 2013 r. skierowali List Pasterski Episkopatu Polski na Adwent Roku Pańskiego 2013.

W latach 2014/2015 tematem będzie nawrócenie, a hasłem "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", symbolem natomiast krzyż.

W latach 2015/2016 tematem będzie chrzest jako nowe życie, a hasłem "Nowe życie w Chrystusie", symbolem natomiast woda i biała szata.

W latach 2016/2017 tematem będzie świadectwo, hasłem "Idźcie i głoście", a symbolem olej namaszczenie.

Grzegorz Ziółkowski