Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
radz34.jpg

Papież o nas

Do członków Akcji Katolickiej:

 

Papież Franciszek

 

 

 

"Nie lękaj się, otwórz drzwi Chrystusowi! .....

 

Trwać - iść - radować się ....

 

 Dzięki tym trzem postawom - trwania w Chrystusie, pójścia ku granicom i przeżywania radości bycia chrześcijanami - będziecie mogli rozwinąć wasze powołanie, a uniknąć pokusy kwietyzmu, który nie ma nic wspólnego z trwaniem w Jezusie ... .  Należy unikać zamykania się i ucieczki w przesłodzone życie wewnętrzne, tak słodkie, że aż niesmaczne... A jeśli będziecie szli, nie popadniecie w tę pokusę. Trzeba też unikać formalnej powagi. I tak pozostając w Jezusie, idąc ku granicom i żyjąc radością, a unikając tamtych pokus, unikniecie także życia przypominającego raczej muzealne figury niż ludzi powołanych przez Jezusa, by żyć radością Ewangelii i ją szerzyć. Jeśli chcecie rady od waszego asystenta generalnego, to popatrzcie, jaki jest łagodny, bo i nosi takie łagodne imię - Mansueto. Jeśli chcecie rady, to bądźcie osiołkami, ale nigdy figurami muzealnymi, dobrze? Nigdy!".

Papież do włoskiej Akcji Katolickiej

03.05.2014 w Auli Pawła VI podczas  audiencji

 

        


 

 

Papież Benedykt XVI

 „Niech wasze życie będzie «klarowne», niech nim kieruje Ewangelia, niech je oświeca spotkanie z Chrystusem,  miłowanym i

naśladowanym bez lęku. Podejmujcie i bierzcie udział w programach duszpasterskich diecezji i parafii, ułatwiając spotkania i

szczerą współpracę z innymi członkami wspólnoty kościelnej, tworząc relacje szacunku i jedności z kapłanami, dążąc do

budowania wspólnoty żywej, posługującej i misyjnej. Pielęgnujcie autentyczne relacje osobiste ze wszystkimi, począwszy od

rodziny i bądźcie gotowi do udziału we wszystkich poziomach życia społecznego, kulturalnego i politycznego, mając zawsze na

celu dobro wspólne

Wypowiedź Papieża Benedykta XVI odnosząca się do tematyki obrad - „Świeccy w Akcji Katolickiej: współodpowiedzialność kościelna społeczna” w Jassach w Rumunii

na VI Międzynarodowym Forum Akcji Katolickiej.  2012-08-24

 


 Papież Jan Paweł II

„Niezastąpionym ośrodkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich

szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która niegdyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców.

Trzeba więc aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna".

Styczeń 1993 roku, do biskupów polskich w Watykanie.

 

 "Akcjo Katolicka, nie lękaj się. Należysz do Kościoła i mieszkasz w sercu Boga, który nie przestaje kierować twoich kroków ku doświadczeniu nieprzemijającej i niezrównanej nowości Ewangelii,"

 

 

 


 

Papież  PIUS  XI

Rzym, z WatykanuKościół Jezusa Chrystusa pozostaje bez wątpienia w granicach swego mandatu nie tylko wtedy, gdy zakłada w duszach pierwsze niezbędne zasady i pierwiastki życia nadprzyrodzonego, ale także i wtedy, gdy, zależnie od okoliczności i zdolności pojmowania, przy pomocy środków i sposobów, jakie uzna za słuszne, to życie nadprzyrodzone podnosi i rozwija także w celu przygotowania oświeconej i wartościowej współpracy przy Apostolacie Hierarchicznym. Od Jezusa Chrystusa pochodzi to uroczyste oświadczenie, że przyszedł On właśnie w tym celu, aby dusze miały nie tylko jakiś zaczątek i pierwiastek życia nadprzyrodzonego. ale, aby życie to miały w większej obfitości: "Ego veni, ut vitam habeant et abundantius habeant" (Jan, 10, 10). I sam Jezus dał pierwsze początki Akcji Katolickiej, wybierając i kształcąc sam wśród Apostołów i Uczniów współpracowników przy swoim Boskim posłannictwie, przykład niezwłocznie naśladowany przez pierwszych Świętych Apostołów, jak do wierzenia podaje Pismo Święte.

 Błagamy Boga o wszelkie miłosierdzie za wstawiennictwem Jego Najświętszej Matki, która właśnie uśmiecha się do nas w wielowiekowej    Swej chwale, i wstawiennictwem Świętych Apostołów Piotra i Pawła, aby pozwolił nam wszystkim ujrzeć, co czynić wypada, i dał moc do wypełnienia tego. Niech Błogosławieństwo Nasze Apostolskie, zapowiedź i rękojmią wszelkich Błogosławieństw Bożych, spłynie na Was, Czcigodni Bracia, na Wasze Duchowieństwo, na Wasz lud, i pozostanie zawsze z Wami.

Rzym, z Watykanu, w Uroczystość ŚŚ. Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 1931 rok