Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
Bez-nazwy-33.jpg

Osobowość prawna AK

 ROZPORZĄDZENIE

 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

 z dnia 12 maja 1997 r.

 w sprawie nadania osobowości prawnej Akcjom Katolickim Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Elbląskiej, Gliwickiej, Rzeszowskiej, Sandomierskiej, Siedleckiej, Włocławskiej i Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej.

 

 

(Dz. U. z dnia 55 poz. 355)

 Na podstawie art. 10 w związku z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) i w związku z art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 106, poz. 491) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się osobowość prawną organizacjom kościelnym Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą:

 1)  "Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej" z siedzibą w Bielsku-Białej, erygowana przez Biskupa Bielsko-Żywieckiego,

 2)  "Akcja Katolicka Diecezji Elbląskiej" z siedzibą w Elblągu, erygowana przez Biskupa Elbląskiego,

 3)  "Akcja Katolicka Diecezji Gliwickiej" z siedzibą w Gliwicach, erygowana przez Biskupa Gliwickiego,

 4)  "Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej" z siedzibą w Rzeszowie, erygowana przez Biskupa Rzeszowskiego,

 5)  "Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej" z siedzibą w Sandomierzu, erygowana przez Biskupa Sandomierskiego,

 6)  "Akcja Katolicka Diecezji Siedleckiej" z siedzibą w Siedlcach, erygowana przez Biskupa Siedleckiego,

 7)  "Akcja Katolicka Diecezji Włocławskiej" z siedzibą we Włocławku, erygowana przez Biskupa Włocławskiego,

8)  "Akcja Katolicka Archidiecezji Wrocławskiej" z siedzibą we Wrocławiu, erygowana przez Arcybiskupa Metropolitę Wrocławskiego.

 § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.