Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
swwojciechakonin.jpg

nr 31 "Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię" Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2015r.

Nr 31. Materiały formacyjne zawierają:

Modlitwę członka Akcji Katolickiej,

Akt zawierzenia Akcji Katolickiej Najświętszej Maryi Pannie Matce Kościoła,

Litanię do św. Jana Pawła II

oraz katechezy, a oto tematy poszczególnych katechez

1. Personalistyczny wymiar grzechu, czyli degradacja osobowa i jej przezwyciężanie (ks. J. Orzeszyna);

 2. Społeczny wymiar grzechu (ks. T. Borutka);

3. Nasze wady narodowe a potrzeba rozwijania cnót społecznych (ks. A. Jędrzejewski);

 4. Nawrócenie pojednaniem z Bogiem i ze społecznością ludzką (ks. T. Borutka);

 5. Przebaczenie warunkiem budowania jedności międzyludzkiej (ks. J. Bartoszek);

6. Metanoia (przemiana wewnętrzna) walką z własnym egoizmem i pychą (ks. W. Łużyński);

 7. Rozpoznanie winy początkiem autentycznego nawrócenia (ks. J. Orzeszyna);

 8. Żal za grzechy i jego moc oczyszczająca (ks. Jan Klinkowski);

 9. Wyznanie własnych win aktem chrześcijańskiej pokory (ks. W. Łużyński);

 10. Realne postanowienie poprawy drogą odrodzenia duchowego (ks. J. Bartoszek);

 11. Od naprawienia krzywd do uczestnictwa chrześcijan w sprawach Bożych i ludzkich (ks. A. Jędrzejewski);

12. Potrzeba ascezy i akomodacji w życiu chrześcijańskim (ks. Jan Klinkowski).