Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
WszystkichswSieradz.jpg

W Sieradzu o swoich kapłanach

   W obecnych czasach fałsz i obłuda dominują nad zasadami moralnymi. Widoczna jest pogoń za zyskiem, a na margines spycha się takie wartości jak wiara, przyjaźń czy patriotyzm. Dąży się do pozbawienia społeczeństwa symboli religijnych na rzecz źle pojętej poprawności liberalnej.

   W środkach  masowego przekazu lansuje się aborcję i eutanazję. Zanika sacrum na rzecz profanum, dochodzi do krytyki duchowieństwa, aby naród odwrócić od Boga.

 Potrzebny jest stanowczy opór tym siłom zła i pokazanie społeczeństwu, że walka z kościołem i duchowieństwem przynosi ogromne spustoszenie w sercach młodego pokolenia.

 Mając na uwadze te zagrożenia należy ukazywać w różnych formach postawy wybitnych kapłanów, którzy nie szczędzili sił, zdrowia, a nawet życia, aby przeciwstawić się złu.

 Wychodząc z tego założenia członek KIAK, DIAK i prezes POAK w Sieradzu, Jan Hołubowicz wspólnie z rodziną zredagował i wydał pięć książek wspomnieniowych, ukazując w nich sieradzkich kapłanów, którzy w trudnych okresach dziejowych naszego kraju, potrafili przeciwstawić się złu.

 Szczególne miejsce w tych publikacjach zajmuje ksiądz infułat Władysław Sarnik – więzień obozu hitlerowskiego w Dachau, świadek śmierci błogosławionego biskupa Michała Kozala.

 Do grona patriotycznych niezłomnych kapłanów wydawca zaliczył księdza infułata Apolinarego Leśniewskiego, nauczyciela ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego, kapelana powstania warszawskiego, więźnia czasów komunistycznych.

  We wrześniu 2012 r. została wydana kolejna książka pt.”Ksiądz Kapelan Henryk Wieczorek – Kapłan Niezwykły”. Publikacja ukazuje kapelana sióstr Urszulanek w Sieradzu, który przez ponad 50 lat służył w tym mieście swoją kapłańską posługą.

   Ksiądz Wieczorek w sprawach wiary i Ojczyzny nie uznawał żadnych kompromisów. Nie zabiegał o zaszczyty i względy, kierował się Chrystusową zasadą,  że należy mówić tak, tak  - nie, nie.

  O zmarłym w tym roku księdzu Henryku Wieczorku – nestorze kapłanów diecezji włocławskiej w wydanej książce swoje wspomnienia zamieścili sieradzcy politycy i ludzie prości.

 Oprócz wspomnień książka zawiera listy pisane przez księdza do przyjaciół. Jego wspomnienia o sobie i o innych, dokumenty z IPN-u, artykuły prasowe, a także fotografie z Jego długiego życia czy reprodukcje namalowanych przez Niego obrazów.

  Mówi o pasjach kapłana, jak malarstwo, muzyka, pszczelarstwo, znawstwo kultury antycznej i języka polskiego. Książka została wydana przy współpracy Marii Hołubowicz i Alicji Hołubowicz..   

Jan Hołubowicz