Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
izb.jpg

Słowo wstępne do publikacji „Kościół naszym domem"

Halina Szydełko

prezes Akcji Katolickiej w Polsce

Słowo wstępne do publikacji „Kościół naszym domem"  - to hasło najbliższego roku  duszpasterskiego Kościoła w Polsce, którego realizację w I Niedzielę Adwentu (27 listopada 2011br.) podejmie także Akcja Katolicka./ dop./

 Kościół naszym domem. Co to znaczy? Dom to pojęcie znane i zrozumiałe. Kojarzy się z ciepłem, bezpieczeństwem, rodziną. To miejsce gdzie budujemy wspólnotę. Gdzie każdy ma swoje miejsce i rolę do spełnienia, swoje prawa i obowiązki. Porównanie do domu uświadamia nam, że jesteśmy współodpowiedzialni za Kościół. Nie możemy zatem ograniczać się do roli widza lub petenta, który tylko wymaga lub domaga się określonych świadczeń, na przykład ślubu lub pogrzebu. Sakramenty nie mogą być traktowane jak usługa pełniona przez instytucję, a Kościół nie jest jeszcze jednym urzędem, takim jak każdy inny. Nie powinniśmy również być gośćmi, którzy pojawiają się tylko w niedzielę, a może jeszcze rzadziej i których niewiele obchodzi, poza tym aby kazanie nie było zbyt długie.

Jesteśmy domownikami i współgospodarzami. Trzeba zrozumieć jaka jest nasza misja w Kościele, a to zrozumienie powinno zaowocować większym udziałem nas, osób świeckich w życiu Kościoła.

Błogosławiony Jan Paweł II, podczas spotkania w Loretto 4 września 2004 roku, postawił przed Akcją Katolicką trzy zadania :

- kontemplację - wzywając nas do świętości,

- komunię - zachęcając do jedności z pasterzami Kościoła i wszystkimi braćmi w wierze,

- misję - powierzając nam dzieło ewangelizacji.

W duchu odpowiedzialności za Kościół, który jest naszym domem, starajmy się wypełnić to posłannictwo. Akcja Katolicka powinna tworzyć zespół. Nie może być pojmowana indywidualnie lecz zbiorowo. Wspólnie powinniśmy dążyć do celu. Zawsze w ścisłej współpracy z kapłanami.

Dom to nie jest jadłodajnia, czy noclegownia. Dom to nie tylko budynek. Dom to wspólnota rodzinna. Taką wspólnotą ma być dla nas Kościół, którego częścią jesteśmy.