Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
osiec1.jpg

Struktura

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
      Prezes

      Wiceprezes
      Członkowie Zarządu

Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej:
      Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej

      członkowie AK mianowani do Rady DIAK przez Biskupa Włocławskiego

Komisja Rewizyjna
      Przewodniczący

      Członkowie

Diecezjalny Asystent Kościelny

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
      Prezes

      Wiceprezes
      Członkowie Zarządu

Komisja Rewizyjna
      Przewodniczący

      Członkowie

Parafialny Asystent Kościelny

Władze

Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej:

 

 

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej:

                               

Prezes Zarządu

 

               

 

wiceprezes:  Grzegorz Ziółkowski

sekretarz: Janina Kos

skarbnik : Grzegorz Ziółkowski

członek zarządu: 

Jan Pawłowski

Tadeusz Mroczkowski

Kazimierz Rojewski

 

Rada Diecezjalnego Instytutu:

 

 Anna Śledzińska - Będkowska 

Lucyna Biernacka

Janina Gebler

 

Komisja Rewizyjna:

 

przewodniczący:                    Zdzisław Boksa

z-ca przewodniczacego         Serafina Jankowska

członek                                    Józef Gebler

 

Delegat do Rady Krajowej Instytutu Akcji Katolickiej:

Janina Kos

 

Struktura

 

Asystenci i Prezesi w DIAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asystenci i Prezesi w DIAK

Asystenci Diecezjalni Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej:

 1996 - 2001        ks. prałat Teodor Lenkiewicz

 2001 - 2014        ks. prałat Zbigniew Cabański

 2014 -                ks. Łukasz Grabiasz

 

 

Prezesi w Diecezjalnym Instytucie Akcji Katolickiej Diecezji Włocławskiej:

Kadencja I      1996 -2001          Dariusz Lis

Kadencja II     2001- 2005          Włodzimirz Oborski

Kadencja III    2005- 2009          Mariola Rakiewicz

      Kadencja IV    2009- 2014          Mariola Rakiewicz

Kadencja V     2015- 2019          Mariola Rakiewicz

Kadencja VI   2020 -2025           Mariola Rakiewicz