Logo-roku-o-eucharystii.jpg

 
ch7.jpg

Struktura

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej
      Prezes

      Wiceprezes
      Członkowie Zarządu

Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej:
      Prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej

      członkowie AK mianowani do Rady DIAK przez Biskupa Włocławskiego

Komisja Rewizyjna
      Przewodniczący

      Członkowie

Diecezjalny Asystent Kościelny

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Zarząd Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
      Prezes

      Wiceprezes
      Członkowie Zarządu

Komisja Rewizyjna
      Przewodniczący

      Członkowie

Parafialny Asystent Kościelny